Home » Regulamin PUS specline.pl

Regulamin PUS specline.pl

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Specline.pl to platforma usług specjalistycznych (PUS) świadcząca bezpłatne wsparcie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych mieszkających na terenie województwa zachodniopomorskiego. Platforma powstała w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, o nazwie: „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” współfinansowanego z Budżetu Państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania VII Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
 2. Celem spacline.pl jest pomoc w trudnych sytuacjach życiowych oraz podniesienie kompetencji rodzicielskich oraz społecznych dzieci i młodzieży, zmierzające do wzmocnienia umiejętności adaptacyjnych, wykorzystywania zasobów własnych i środowiska aby radzić sobie w kryzysach.
 3. Powstałe na zlecenie Województwa narzędzie udostępniła do użytku firma Industi Sp. z o.o.
 4. Platforma pełni funkcję informacyjną oraz wspierającą.
 5. Dostęp do zawartych na PUS treści włącza wszystkich obywateli i zapewnia pełną równości i możliwości uczestnictwa niezależnie od miejsca zamieszkania.
 6. Usługa bezpośredniego wsparcia specjalisty dostępna jest jedynie dla zalogowanych użytkowników do dnia 31.10.2023 r.
 7. Jedynym kryterium umożliwiającym zalogowanie się jest deklaracja zamieszkania użytkownika na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

 

§ 2 Prawa i obowiązki w ramach działań na portalu

 1. W celu założenia konta użytkownik podaje adres mail, na który przyjdzie wiadomość do aktywacji konta oraz imię, nazwisko lub nick, którym będzie się posługiwał do umówienia konsultacji ze specjalistą.
 2. Dodatkowo jedna wtyczka podpięta do stworzonego portalu, wspierająca jej bezpieczeństwo przetwarza adres IP komputera użytkownika.
 3. Powyższe dane umożliwiają rejestracje konta użytkownika otwierając dostęp do usługi bezpośredniego wsparcia specjalisty on-line.
 4. Po zalogowaniu użytkownik może modyfikować swój profil konta w zakresie: imienia, nazwiska, nicku, numeru telefonu, ikony awatara.
 5. Zalogowany użytkownik decyduje o formie kontaktu ze specjalistą.
  • Telefoniczny „ Zostaw swój numer telefonu” – specjalista, po otrzymaniu wiadomości e-mail, o potrzebie kontaktu telefonicznego z użytkownikiem, w przeciągu 24h od poniedziałku do piątku w dni robocze skontaktuje się, dzwoniąc na podany przez użytkownika numer telefonu
  • Mailowy „Napisz wiadomość” – specjalista po otrzymaniu wiadomości, w przeciągu 24h od poniedziałku do piątku w dni robocze, odpowie użytkownikowi na wskazany adres email
  • On-line „Umów spotkanie on-line” – specjalista po otrzymaniu wiadomości o umówionym terminie konsultacji, wyślę do użytkownika wiadomość, w której potwierdzi termin wizyty lub zaproponuje inny dogodny dla obu stron. Użytkownik otrzyma e-mail z potwierdzeniem umówionej konsultacji oraz link do spotkania. Przy wyborze tej formy kontaktu ze specjalistą użytkownik ma możliwość wyboru terminu (daty i godziny) oraz komunikatora, za pośrednictwem którego dojdzie do spotkania w formie konsultacji on-line:
   • PUS – czat na portalu, działający bez potrzeby ściągania dodatkowego oprogramowania
   • WhatsApp
   • GoogleMeet
 6. Podmioty wskazane w § 1 pkt 3 nie będą zbierać i przetwarzać danych sensytywnych w postaci zapisów rozmów.
 7. Korespondencja ze specjalistami będzie obywała się za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub wybranego komunikatora czat – w zamkniętych pokojach – dane będą kodowane, nie widoczne dla zewnętrznego odbiorcy oraz Wykonawcy udostępniającego dedykowany moduł czat.
  • W korespondencji prowadzonej na czacie PUS wiadomości znikają samoczynnie po zakończeniu konsultacji.
  • W komunikatorach zewnętrznych (tj. WhatsApp i GoogleMeet) istnieje możliwość ustawienia korespondencji znikającej – usuwającej się samoczynnie po przeczytaniu wiadomości. Jeśli użytkownik nie ustawi opcji korespondencja znikająca i nie usunie z zewnętrznego komunikatora czatu korespondencji będzie ona widoczna dla obu stron korespondencji – dla użytkownika i specjalisty.
 8. Każdy zalogowany użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia udostępnionych danych. Może również usunąć swoje konto osobiście lub wystąpić z taką prośbą do administratora systemu.
 9. Zalogowany użytkownik ma prawo anulować umówiony termin wizyty – 24h przed rozpoczęciem planowanego spotkania w formie konsultacji.
 10. Administrator systemu ma prawo do weryfikacji założonego konta. Do weryfikacji może dojść w przypadku zgłoszenia administratorowi sytuacji wymienionych w § 2 pkt 11 niniejszego Regulaminu.
 11. Zabrania się zalogowanemu użytkownikowi trollowania stron portalu, umawiania „sztucznych” wizyt ze specjalistami, podszywania się pod inne osoby, każdego rodzaju stalkingu lub przejawów hejtowania.
 12. W sytuacji wskazanej powyżej konto użytkownika zostanie usunięte.

 

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. Każdy użytkownik PUS, zalogowany i nie zalogowany, może napisać wiadomość do administratora zamawiającego poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na dole głównej strony portalu specline.pl lub w zakładce kontakt.
 2. Poprzez formularz kontaktowy użytkownicy mogą:
  • zgłaszać wszelkie problemy występujące w ramach użytkowania stron platformy, błędy lub nieprawidłowości w działaniu portalu;
  • dzielić się swoją opinią o jakości udzielanego wsparcia przez specjalistów oraz publikowanych treści;
  • zgłaszać zapotrzebowanie na inny rodzaj wsparcia;
  • rozwiać swoje wątpliwości dotyczące wyboru specjalisty jak i formy kontaktu.
 3. Wszelkie dane będą przetwarzane jedynie w celu pomocy dorosłym, dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych, w tym zagrażających ich zdrowiu i życiu, doświadczającym jakiejkolwiek formy krzywdzenia oraz pomocy w sytuacjach doświadczenia przemocy w Internecie.
 4. Użytkownicy platformy podają swoje dane dobrowolnie i w wybranym przez siebie zakresie. Informacje o prawach przysługujących użytkownikowi w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.
 5. Proces logowania opisany został w sposób prosty i zrozumiały w instrukcji użytkownika.

Instrukcja Specline.pl dla użytkownika

ajax-loader-ikona