Home » Mediator

Mediator

– specjalista bezstronnie wspomagający w polubownym rozwiązywaniu sporu

Mediator to osoba posiadająca wiedzę i umiejętności w prowadzeniu mediacji. Nie rozstrzyga kto ma racje. Skupia się na poszukiwaniu rozwiązań, możliwych do zastosowania. Jest bezstronną osobą, która wspiera strony konfliktu w spokojnym przedstawieniu swoich racji i argumentów, we wzajemnym wysłuchaniu, a następnie w odnalezieniu wspólnych interesów.

Pomaga w uzgodnieniu na czym polega konflikt oraz w wypracowaniu dobrowolnego rozwiązania zadowalającego wszystkie strony sporu.

Jeżeli jesteś w konflikcie i nie możesz dojść do porozumienia, chcesz zaprosić do mediacji drugą stronę sporu – skorzystaj z pomocy mediatora.

Aktualnie ten specjalista nie jest dostępny na naszym portalu.

Zapytaj o dostepność specjalisty

    Wiadomość została wysłana!

    ajax-loader-ikona