Home » Mediator
prawnik/mediator Marlena Szpiech

Mediator

Marlena Szpiech

– specjalista bezstronnie wspomagający w polubownym rozwiązywaniu sporu

Mediator to osoba posiadająca wiedzę i umiejętności w prowadzeniu mediacji. Nie rozstrzyga kto ma racje. Skupia się na poszukiwaniu rozwiązań, możliwych do zastosowania. Jest bezstronną osobą, która wspiera strony konfliktu w spokojnym przedstawieniu swoich racji i argumentów, we wzajemnym wysłuchaniu, a następnie w odnalezieniu wspólnych interesów.

Pomaga w uzgodnieniu na czym polega konflikt oraz w wypracowaniu dobrowolnego rozwiązania zadowalającego wszystkie strony sporu.

Jeżeli jesteś w konflikcie i nie możesz dojść do porozumienia, chcesz zaprosić do mediacji drugą stronę sporu – skorzystaj z pomocy mediatora.

ajax-loader-ikona